NOI VA OFERIM SERVICII PROFESIONISTE IN RECUPERAREA CREANTELOR

 • Vremurile tulburi pe care le traim au demonstrat ca recuperara debitelor este din ce in ce mai anevoioasa pentru cel aflat in postura de creditor. Exista societati care se infiinteaza numai pentru cateva luni, exista societati fara nici un fel de bun, fara nici un patrimoniu; de asemenea, se pot emite CEC-uri si Bilete la Ordin fara acoperire si in cele mai multe cazuri nu se iau masurile legale de pedepsire a celor ce incalca legea (inclusiv cea penala), etc. Toate acestea au loc in contextul unei “pasivitati” a institutiilor legale si a unei lejeritati legislative.

 • Ceea ce facem noi este numai in interesul creditorului. Vom face toate demersurile legale posibile sa mediem orice litigiu financiar, iar plata serviciilor noastre o veti face numai in momentul recuperarii efective a debitelor dvs. Suntem licentiati in drept, consilieri juridici, gata sa raspundem solicitarilor dvs. la orice ora, 7 zile din 7.

SERVICII JURIDICE LA CERERE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • Consultatii si cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului (civil, penal, fiscal-financiar, procedural civil, procedural penal, comercial, afacerilor, turism, comercial international,  proprietati intelectuale  etc).
 • Asistenta, consultanta si reprezentare juridica a persoanelor fizice/persoanelor juridice si altor entitati interesate.
 • Redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce va intereseaza.
 • Redactarea de acte juridice, documente juridice (contracte comerciale, procuri, notificari, memorii, sesizari adrese, acte adtitionale, diverse documentatii, etc), atestarea identitatii partilor, a consimtamântului si a datei actelor încheiate.
 • Înfiintam firme, preschimbari certificate, cesiuni, modificari ale actului constitutiv, redactari contracte de orice fel,  hotarari AGA, mentiuni de orice tip, etc.
 • Recodificarea obiectelor de activitate ale societatilor, conform noului cod CAEN intrat in vigoare in luna ianuarie 2008 si preschimbarea certificatului de inregistrare la ONRC.

 •  Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic si administrativ.
 •  La cerere punem la dispozitie orice model de contract, cerere-actiune în justitie.
 • Asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca;
 • Asistenta juridica in diverse proceduri administrative desfasurate in vederea desfacerii contractelor de munca;
 • Asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;
 • Infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata ( infiintare societate - SRL, SA, SNC - Microintreprindere sau Macrointreprindere );
 • Schimbari de denumire de firma;
 • Schimbare certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal;
 • Cesiune de parti sociale ( intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma );
 • Numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
 • Majorare de capital social cu numerar sau natural;
 • Diminuari de capital social;
 • Obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului ( PSI, Protectia Muncii, Mediu, Sanitar si Veterinar ) pentru puncte de lucru si sedii sociale cu activitate;
 • Schimbare de sediu social al unei firme;
 • Infiintare  puncte de lucru, inclusiv cu obtinerea avizelor sau autorizatiilor enuntate mai sus;
 • Declarari ale obiectului de activitate principal;
 • Declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;
 • Suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului;
 • Indreptari de erori materiale;
 • Schimbarea formei juridice a unei societati;
 • Obtinerea de certificate constatatoare.

      Drept comercial

 • consultanta referitoare la contracte comerciale

infiintari societati comerciale si puncte de lucru si orice mentiuni cu privire la societatile             comerciale

 • recuperari de debite prin procedura somatiei de plata
 • recuperari creante

      Dreptul muncii

 • litigii de munca
 • consultanta la incheierea contractelor de munca
 • negocierea conflictelor de munca, etc.

            Executare silita

 • evacuari
 • recuperari de bunuri
 • incasari de creante
 • contestatii la executare
 • preluari de firme
 • infiintari societati comerciale

 • infiintari asociatii si fundatii
 • infiintari Persoane Fizice Autorizate
  • restructurare de capital
  • inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru
  • divizare companii
  • fuziune si achizitii companii
  • dizolvare si lichidare companii
  • cesiune (cumparare si vanzare) de actiuni si parti sociale
  • transformare juridica (S.R.L., S.A., etc.)
 • suspendare temporara a activitatii companiilor
 • excludere si retragere asociati
 • numiri, revocari si schimbari de administratori
 • numire, schimbare/modificare comisie de cenzori
 • prelungire sau reducere durata de functionare a companiilor
 • majorare sau reducere de capital social
 • aporturi la capitalul social (natura, moneda)
 • reevaluare de capital social
 • modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere)
 • inregistrarea sau modificarea de embleme
 • schimbarea sediului social al companiilor in alte judete
 • reorganizare si faliment

            Pentru persoanele juridice, alaturi ori separat de operatiunile juridice descrise asiguram:

 • obtinerea si consilierea pentru obtinere a autorizarilor si aprobarilor necesare.

             Servicii detaliate
             Pentru a veni in ajutorul clientilor nostri incercam sa detaliem cateva din operatiunile juridice         pe care foarte frecvent suntem solicitati sa le indeplinim

            Operatiuni la Registrul Comertului:

 • consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;
 • schimbari de denumire firma;
 • schimbare de certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal;
 • cesiune de parti sociale si/sau actiuni (intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar in/din firma);
 • numirea sau revocarea unui administrator sau a Consiliului de Administratie;
 • numirea sau revocarea unui cenzor sau a Comisiei de Cenzori;
 • majorarea de capital social cu aport in natura sau numerar;
 • reducerea capitalului social;
 • avizarea si/sau autorizarea punctelor de lucru sau a sediilor sociale cu activitate (PSI, Protectia Muncii, Mediu, Sanitar si Veterinar);
 • schimbare sediu social;
 • infiintare puncte de lucru;
 • infiintare sucursale si filiale;
 • radieri puncte de lucru;
 • recodificari ale obiectului de activitate al unei societatii
 • declarari sau schimbari ale obiectului principal de activitate;
 • rezervare si inregistrare emblema societate;
 • completari ale obiectului de activitate secundar;
 • suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani;
 • indreptari erori materiale;
 • schimbarea formei juridice a unei societati;
 • obtinerea de certificate constatatoare si de informatii punctuale din Registrul Comertului;
 • fuziuni, radieri, dizolvari, lichidari;
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat,  decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si orice alte acte modificatoare ale actului constitutive al unei societati;
 • obtinerea de caziere fiscale care sunt necesare viitorilor asociati, actionari, administratori la constituirea unei societati comerciale;


SERVICII PRIVIND DREPTUL DE AUTOR

 • Efectuam diligentele necesare pe lânga O.S.I.M, în vederea înscrierii si inregistrarii marcii si indicatiilor geografice, brevetelor de inventie, desenelor si modelelor industriale, topografiilor de circuite integrate, brevetelor de soi etc.

PENTRU AGENTII ECONOMICI - SERVICII JURIDICE PRESTATE - LUNAR PE BAZA DE ABONAMENT
- CONTRACT DE PRESTARII SERVICII –


AVANTAJELE unui contract de consultanta juridica lunar sunt:


             Achitarea unui onorariu mic/lunar, indiferent de numarul de lucrari juridice efectuate în beneficiul clientului;


             Reducere substantiala a onorariilor percepute pentru reprezentarea si asistarea clientului în fata instantelor de judecata;


 Informare legislativa actualizata cu privire la modificarea actelor normative incidente activitatii 

societatii;


 În baza contractului de consultanta juridica permanenta, SOCIETATEA COMERCIALA

beneficiaza de urmatoarele servicii:


             Consultatii si cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului (civil, penal, fiscal-financiar, procedural civil, pocedural penal, familiei, comercial, comercial international, afacerilor, turism etc).


 Redactarea proiectelor de contracte, contractelor civile si comerciale necesare derularii activitatii

curente a clientului; redactarea oricaror acte juridice, la cerere - informarea permanenta a clientului cu privire la modificarile legislative intervenite, cu incidenta în planul activitatii curente a clientului; aceasta informare va fi însotita si de comentariile consultantului cu privire la aceste modificari.


 Verificarea legalitatii actelor juridice si administrative primite spre avizare.

Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic si administrativ.

Contractul de consultanta juridica nu include onorariul pentru reprezentarea clientului în fata instantelor de judecata. Aceasta reprezentând o alta activitate juridica.


Contractul poate fi reziliat de parti, fara nici-o obligatie.

TARIFUL VA FI NEGOCIABIL SI RECIPROC AVANTAJOS.

- Serviciile profesioniste de consultanta si asistenta juridica sunt oferite de

Legal Adviser – Irina Militaru 

 

Despre Noi •
Servicii •
Evenimente •
Parteneri •
Echipament •
Modele/Fotomodele •
Foto •
Contact •

Toate drepturile rezevate
Victory Art 2007